amsterdam_small

Juridische kwesties spelen een steeds grotere rol voor de positie van uw onderneming. Winthagen Legal biedt ondersteuning op onder meer de volgende rechtsgebieden:

Commerciële contracten

De basis van een goede samenwerking begint bij het vastleggen van de afspraken in een schriftelijke overeenkomst. De investering in een goede overeenkomst bij het begin van een handelsrelatie betaalt zich op een later tijdstip altijd uit. Het helder verwoorden van de afspraken voorkomt dat hier op een later tijdstip verschillen van inzicht over kunnen ontstaan met soms vervelende conflicten tot gevolg. Commerciële handelsrelaties zijn op diverse manieren vorm te geven, zoals bijvoorbeeld via een distributie- of agentuurovereenkomst. Dient een gebruiksrecht ten aanzien van een merk, auteursrecht of ander intellectueel eigendomsrecht gegeven te worden, dan kan dit via een licentiecontract.

Merkenrecht

Een merk is een teken waarmee u uw producten of diensten onderscheidt van die van uw concurrenten. Een merk verzekert dat het publiek een verband legt tussen uw onderneming en het product dat u op de markt brengt. Het merkenrecht waarborgt en beschermt de goodwill die uw producten of diensten dankzij al uw inspanningen hebben opgebouwd.

Auteursrecht

Van product design tot programmaformats: het auteursrecht beschermt alle “werken” waarbij op een originele wijze creatieve keuzes zijn gemaakt. Succesvolle ontwerpen vinden vaak navolging, maar waar inspiratie opdoen tot op zekere hoogte is toegestaan, kan vaak met succes op basis van het auteursrecht worden opgetreden tegen “look alikes” die al te dicht bij het origineel komen.

Media-, reclame en entertainmentrecht

Het media- en entertainmentrecht is een verzamelterm voor allerlei verschillende rechtsgebieden die een belangrijke rol spelen in de media- en entertainmentsector. Zo ziet het mediarecht onder meer toe op de rechtmatigheid van uitingen in de pers en de balans tussen informatievrijheid en het recht op privacy, maar bijvoorbeeld ook op het portretrecht. Het reclamerecht ziet toe op de wettelijke regulering van reclame, waarbij brancheregulering (via de Reclame Code) een grote rol speelt.

Bescherming persoonsgegevens

Nagenoeg alle ondernemingen en overheidsinstellingen hebben in het huidige digitale tijdperk te maken met de regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens. Of het nu gaat om het opslaan van klantgegevens of het door middel van “cookies” tracken van website bezoekers: al snel zal er juridisch gezien sprake zijn van de verwerking van persoonsgegevens. De Autoriteit Persoonsgegevens ziet toe op de naleving van de Wet bescherming persoonsgegevens en kan hoge boetes opleggen bij overtredingen, zoals de ongeautoriseerde verwerking (of het verlies) van persoonlijke data.

E-commerce

Aanbieders en afnemers kunnen tegen betrekkelijk geringe kosten een wereldwijde retailmarkt betreden die door het internet nagenoeg geheel transparant is geworden. Online concurrentie vindt veelal niet alleen plaats op prijs, maar zeker ook op service, gebruiksgemak en omgang met persoonsgegevens. Het strategisch inzetten van algemene voorwaarden en het gebruiken van een heldere privacy policy is daarom bij online verkoop een must. Bovendien is het belangrijk dat alle onderdelen van de webwinkel in overeenstemming zijn met de laatste ontwikkelingen van het consumentenrecht.

Copyright 2022 Winthagen Legal

Webdesign by Si Marketing & Design